Tổng quan chung

Để Quản trị Cửa hàng trực tuyến của bạn tại FoodTeng, hãy truy cập: https://foodteng.com/merchant/login Nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu đã đăng ký tại đây. Nếu Quên mật khẩu hãy Click... Read more »

Làm thế nào để đăng ký Tài khoản Miễn phí cho Cửa hàng/Nhà hàng của tôi ?

Bước 1: Đăng nhập https://foodteng.com và Click vào Cửa hàng đăng ký như Hình 1 dưới đây: (Hình 1: Cửa hàng đăng ký) Bước 2: Việc đăng ký tài khoản luôn là... Read more »