Tổng quan chung

Để Quản trị Cửa hàng trực tuyến của bạn tại FoodTeng, hãy truy cập: https://foodteng.com/merchant/login

Nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu đã đăng ký tại đây. Nếu Quên mật khẩu hãy Click vào Nút Quên mật khẩu và Hệ thống sẽ gửi lại Mật khẩu tới Email của bạn.

Sau khi đăng nhập, Bảng điều khiển Tổng quan chung của Cửa hàng cho lần đầu đăng nhập sẽ như sau:

  • Bên tay trái màn hình là các Menu Quản trị Cửa hàng của bạn.
  • Phần chính giữa là Bảng thống kê chung về tình hình kinh doanh Cửa hàng của bạn trong theo các tiêu chí Thống kê cho ngày hôm nay và cho 30 ngày gần đây.

Hãy bắt đầu Quản trị Thông tin Cửa hàng của bạn bằng cách Click vào Menu Thông tin Cửa hàng:

Các thao tác với Menu Thông tin Cửa hàng.